หน้าหลัก > กิจกรรม

โครงการอบรมการพัฒนาแอนิเมชัน
โครงการพัฒนาแอนิเมชัน 
19 มี.ค. 61 - 31 มี.ค. 61
โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนะธรรมศาสนาและภูมิปัญญาไทย
โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนะธรรมศาสนาและภูมิปัญญาไทยกิจกรรมทำบุญตักบาตของสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ห้อง26 ...
3 เม.ย. 61
รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565
#มาเป็นครอบครัวเดียวกันITสวนสุนันทาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสน้ทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัค ...
14 ต.ค. 64 - 14 ต.ค. 65
เอกสารคู่มือนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
แจ้งน้องๆนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สามารถดาวน์โหลดคู่มือ และเอกสารต่างๆ ได้ที่นี้นะค่ะhttps://dri ...
14 ต.ค. 64 - 14 ต.ค. 65
แจ้งนักศึกษาในรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ประชาสัมพันธ์แจ้งนักศึกษาในรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสามารถกรอกข้อมูลเพื่อขอหนังสือหรือเอกสารเกี่ยว ...
18 ต.ค. 64 - 18 ต.ค. 65
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 รอบ 1 Portfolio
#มาเป็นครอบครัวเดียวกันITสวนสุนันทา#รหัสสาขาวิชา2202#portfolioสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสน้ทศ มหาวิทยาลัยร ...
4 พ.ย. 64 - 4 พ.ย. 65
ขอความอนุเคราะห์บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัส 60 จัดส่งแบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต (ออนไลน์)
ขอความอนุเคราะห์บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัส 60 จัดส่งแบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต ...
17 พ.ย. 64 - 17 พ.ย. 65
กิจกรรมปัจจุบัน