หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา
ข่าวนักศึกษา

เรื่องขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ผ่านช่องทาง google forms
ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งน้องๆนักศึกษารหัส 62 (ภาคปกติ) ทุกท่านขอให้น้องๆทำเรื่องขอฝึกประสบการณ์วิ ...
2022-06-01 12:51:03
อบรมหลักสูตรเทคนิคการเชื่อมต่อและการทดสอบระบบเครือข่ายไร้สาย
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ หลักสูตรเทคนิคการเชื่อมต่อแล ...
2022-03-25 10:47:55
อบรมหลักสูตรทักษะความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ หลักสูตรทักษะความปลอดภัยทางค ...
2022-03-25 10:45:51
อบรมโปรแกรม R เบื้องต้น
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จัดโครงการส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสน ...
2022-03-25 10:42:41
การส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ประชาสัมพันธ์เรื่องการส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  reg.ss ...
2022-03-08 14:08:35
ข่าวย้อนหลัง