หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/กิจกรรมสาขาวิชา
โครงการ/กิจกรรมสาขาวิชา

IT SSRU
...
2022-06-02 10:20:17
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมโครงการพัฒนาแอปพลิเคชันออนไลน์ ให้นักศึกษาเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพต่อไป
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมโครงการพัฒนาแอปพลิเคชันออนไลน์ ให้นักศึกษาเพื่อเป็นการเตรียมความพร้ ...
2022-06-01 11:51:24
Admission3
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รหัสหลักสูตร ...
2022-04-21 09:47:38
เตรียมตัวให้พร้อมกับรอบ 3 Admission
เตรียมตัวให้พร้อมกับรอบ 3 Admission สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริ ...
2022-04-21 09:45:56
ข่าวย้อนหลัง