Home > News > ่ข่าวนักศึกษา > Animation
Animation

admin it
2018-08-21 16:30:50

ตัวแทนนักศึกษาไอที สวนสุนันทาที่เข้าร่วมการแข่งขันพัฒนาเกมส์ Bangkok Game Dev by Global Game Jam 2018ได้รับความสนใจจากผู้สื่อข่าวช่องTrue4You เข้าทำการสัมภาษณ์