หน้าหลัก > ประกาศ > สมัครเรียน > เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 Portfolio
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 Portfolio

admin it
2021-11-04 16:27:18#มาเป็นครอบครัวเดียวกันITสวนสุนันทา

#รหัสสาขาวิชา2202

#portfolio

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสน้ทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1 Portfolio) ผู้สมัครที่สนใจสามารถสมัครได้ที่

https://admission.ssru.ac.th/login

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 7 มกราคม 2565 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://cts.ssru.ac.th/File/IS/Announce/Files/qd5kacdi.pdf

#itssru #ไอทีสวนนัน

http://www.it.sci.ssru.ac.th/th/news/view/04112564