หน้าหลัก > ประกาศ > บัณฑิต > ขอความอนุเคราะห์บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัส 60 จัดส่งแบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต (ออนไลน์)
ขอความอนุเคราะห์บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัส 60 จัดส่งแบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต (ออนไลน์)

admin it
2021-11-17 09:42:48


ขอความอนุเคราะห์บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัส 60 

จัดส่งแบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต (ออนไลน์)  

ให้กับสถานประกอบการของบัณฑิตที่ท่านทำงานอยู่ ณ ปัจจุบัน

ซึ่งสามารถตอบแบบสอบถามได้ ตั้งแต่ วันนี้ - 22 เมษายน 2565

เพื่อให้ตัวชี้วัดของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านไปได้ด้วยดี

จึงขอความอนุเคราะห์น้องๆบัณฑิตรหัส60ทุกท่านนะคะ...ขอบคุณมากค่ะ????

https://docs.google.com/.../1FAIpQLSfHQ32VJ6.../viewform...

#Tcas65 #dek65 #ITSSRU #สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ