หน้าหลัก > กิจกรรม > กิจกรรมโครงการสาขาวิชาฯ

ขอความอนุเคราะห์บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัส 60 จัดส่งแบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต (ออนไลน์)
ขอความอนุเคราะห์บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัส 60 จัดส่งแบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต ...
17 พ.ย. 64 - 17 พ.ย. 65
การส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ประชาสัมพันธ์เรื่องการส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  reg.ss ...
23 ธ.ค. 64 - 23 ธ.ค. 65
รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565
#มาเป็นครอบครัวเดียวกันITสวนสุนันทาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสน้ทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัค ...
14 ต.ค. 64 - 14 ต.ค. 65
เอกสารคู่มือนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
แจ้งน้องๆนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สามารถดาวน์โหลดคู่มือ และเอกสารต่างๆ ได้ที่นี้นะค่ะhttps://dri ...
14 ต.ค. 64 - 14 ต.ค. 65
แจ้งนักศึกษาในรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ประชาสัมพันธ์แจ้งนักศึกษาในรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสามารถกรอกข้อมูลเพื่อขอหนังสือหรือเอกสารเกี่ยว ...
18 ต.ค. 64 - 18 ต.ค. 65
กิจกรรมย้อนหลัง