หน้าหลัก > กิจกรรม > กิจกรรมโครงการสาขาวิชาฯ > ขอความอนุเคราะห์บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัส 60 จัดส่งแบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต (ออนไลน์)
ขอความอนุเคราะห์บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัส 60 จัดส่งแบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต (ออนไลน์)

admin it
17 พ.ย. 64 - 17 พ.ย. 65

ขอความอนุเคราะห์บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัส 60 

จัดส่งแบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต (ออนไลน์)  

ให้กับสถานประกอบการของบัณฑิตที่ท่านทำงานอยู่ ณ ปัจจุบัน

ซึ่งสามารถตอบแบบสอบถามได้ ตั้งแต่ วันนี้ - 22 เมษายน 2565

เพื่อให้ตัวชี้วัดของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านไปได้ด้วยดี

จึงขอความอนุเคราะห์น้องๆบัณฑิตรหัส60ทุกท่านนะคะ...ขอบคุณมากค่ะ????

https://docs.google.com/.../1FAIpQLSfHQ32VJ6.../viewform...

#Tcas65 #dek65 #ITSSRU #สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ