หน้าหลัก > กิจกรรม > กิจกรรมโครงการสาขาวิชาฯ > แจ้งนักศึกษาในรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
แจ้งนักศึกษาในรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

admin it
18 ต.ค. 64 - 18 ต.ค. 65


ประชาสัมพันธ์แจ้งนักศึกษาในรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสามารถกรอกข้อมูลเพื่อขอหนังสือหรือเอกสารเกี่ยวกับวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้นะคะhttps://docs.google.com/.../1FAIpQLSd-0Q.../viewform...✅✅✅แบบคำร้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษาคำชี้แจง1. การขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา สามารถดำเนินการขอได้ 1 สถานประกอบการ/ครั้ง2. สามารถยื่นคำร้องใหม่ได้ต่อเมื่อสถานประกอบการก่อนหน้าปฏิเสธการเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา3. คณะฯ จะดำเนินการจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องตามคำร้องให้ทางอีเมลมหาวิทยาลัยของผู้ยื่นคำร้องเท่านั้น4. สามารถตรวจสอบหนังสือได้จากอีเมลมหาวิทยาลัยที่ได้ลงทะเบียนไว้ 3 วัน ทำการ