หน้าหลัก > กิจกรรม > กิจกรรมโครงการสาขาวิชาฯ > เอกสารคู่มือนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เอกสารคู่มือนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

admin it
14 ต.ค. 64 - 14 ต.ค. 65

แจ้งน้องๆนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สามารถดาวน์โหลดคู่มือ และเอกสารต่างๆ ได้ที่นี้นะค่ะ

https://drive.google.com/.../129RoQXP4jv08Sx8ZG3rumK...