หน้าหลัก > กิจกรรม > กิจกรรมโครงการสาขาวิชาฯ > รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565
รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565

admin it
14 ต.ค. 64 - 14 ต.ค. 65

#มาเป็นครอบครัวเดียวกันITสวนสุนันทา

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสน้ทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1 Portfolio) ผู้สมัครที่สนใจสามารถสมัครได้ที่
https://admission.ssru.ac.th/login
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 7 มกราคม 2565 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://cts.ssru.ac.th/File/IS/Announce/Files/qd5kacdi.pdf