หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

TOP10 (IT) มหาวิทยาลัยราชภัฎ ปี 2021 #มาเป็นครอบครัวITสวนสุนันทา❤️❤️
TOP10 (IT) มหาวิทยาลัยราชภัฎ ปี 2021 #มาเป็นครอบครัวITสวนสุนันทาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเปิดรั ...
2022-03-29 09:25:09
แบบฟอร์มลงทะเบียนอบรมโครงการฯ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ2565
ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมสาขาฯ แจ้งน้องๆ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 (ภาคปกติ) ทุกท่านที่ยังไม่ได้ลงทะเบีย ...
2022-03-25 11:58:14
อบรมหลักสูตรเทคนิคการเชื่อมต่อและการทดสอบระบบเครือข่ายไร้สาย
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ หลักสูตรเทคนิคการเชื่อมต่อแล ...
2022-03-25 10:47:55
อบรมหลักสูตรทักษะความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ หลักสูตรทักษะความปลอดภัยทางค ...
2022-03-25 10:45:51
อบรมโปรแกรม R เบื้องต้น
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จัดโครงการส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสน ...
2022-03-25 10:42:41
นับถอยหลังรอบ Quata
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเปิดรับสมัครรอบ 2 Quota  #รหัสหลักสูตร2202 (ประเภทความสามารถทางวิ ...
2022-03-25 10:36:49
รอบ 2 โควต้า
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเปิดรับสมัครรอบ 2 Quota  #รหัสหลักสูตร2202 (ประเภทความสามารถทางวิ ...
2022-03-25 10:35:12
ประชาสัมพันธ์โครงการกิจกรรมสาขาวิชาฯ
แบบฟอร์มลงทะเบียนอบรมโครงการฯ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2565ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมสาขาฯ แจ้ ...
2022-03-14 14:58:57
รับสมัคร (รอบที่ 2 Quota)
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ระบบโควตา ประเภทความ ...
2022-03-08 14:00:59
ข่าวปัจจุบัน