หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/กิจกรรมสาขาวิชา
โครงการ/กิจกรรมสาขาวิชา

ประชาสัมพันธ์โครงการกิจกรรมสาขาวิชาฯ
แบบฟอร์มลงทะเบียนอบรมโครงการฯ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2565ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมสาขาฯ แจ้ ...
2022-03-14 14:58:57
รับสมัคร (รอบที่ 2 Quota)
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ระบบโควตา ประเภทความ ...
2022-03-08 14:00:59
ยืนยันในระบบ TCAS
น้อง ๆ นักเรียนที่ทำการสมัครเรียนต่อระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 Portfolio ประจำปี 2565 ให้ดำเนินการลงทะเ ...
2022-03-08 14:01:58
ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์รอบ portfolio ประจำการศึกษา 2565
เก็บภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์มาฝากจ้าวันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศ ...
2022-03-14 15:00:12
it ssru
...
2022-01-13 15:47:37
Tcas65
...
2022-01-13 15:25:58
การส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ประชาสัมพันธ์เรื่องการส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  reg.ss ...
2021-12-23 09:55:17
ข่าวย้อนหลัง