หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

IT SSRU
...
2022-06-02 10:20:17
เรื่องขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ผ่านช่องทาง google forms
ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งน้องๆนักศึกษารหัส 62 (ภาคปกติ) ทุกท่านขอให้น้องๆทำเรื่องขอฝึกประสบการณ์วิ ...
2022-06-01 12:51:03
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมโครงการพัฒนาแอปพลิเคชันออนไลน์ ให้นักศึกษาเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพต่อไป
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมโครงการพัฒนาแอปพลิเคชันออนไลน์ ให้นักศึกษาเพื่อเป็นการเตรียมความพร้ ...
2022-06-01 11:51:24
Admission3
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รหัสหลักสูตร ...
2022-04-21 09:47:38
เตรียมตัวให้พร้อมกับรอบ 3 Admission
เตรียมตัวให้พร้อมกับรอบ 3 Admission สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริ ...
2022-04-21 09:45:56
TOP10 (IT) มหาวิทยาลัยราชภัฎ ปี 2021 #มาเป็นครอบครัวITสวนสุนันทา❤️❤️
TOP10 (IT) มหาวิทยาลัยราชภัฎ ปี 2021 #มาเป็นครอบครัวITสวนสุนันทาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเปิดรั ...
2022-03-29 09:25:09
แบบฟอร์มลงทะเบียนอบรมโครงการฯ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ2565
ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมสาขาฯ แจ้งน้องๆ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 (ภาคปกติ) ทุกท่านที่ยังไม่ได้ลงทะเบีย ...
2022-03-25 11:58:14
อบรมหลักสูตรเทคนิคการเชื่อมต่อและการทดสอบระบบเครือข่ายไร้สาย
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ หลักสูตรเทคนิคการเชื่อมต่อแล ...
2022-03-25 10:47:55
ข่าวย้อนหลัง