หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/กิจกรรมสาขาวิชา > สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรการพัฒนาแอนิเมชัน เพื่อเตรียมความพร้อมทักษะด้านวิชาการให้แก่นักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพต่อไป #ITSSRU #DEK65
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรการพัฒนาแอนิเมชัน เพื่อเตรียมความพร้อมทักษะด้านวิชาการให้แก่นักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพต่อไป #ITSSRU #DEK65

admin it
2022-06-01 11:53:01

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรการพัฒนาแอนิเมชัน เพื่อเตรียมความพร้อมทักษะด้านวิชาการให้แก่นักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพต่อไป

#ITSSRU #DEK65