หน้าหลัก > ข่าว > ผลงานนักศึกษา > เรื่องขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ผ่านช่องทาง google forms
เรื่องขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ผ่านช่องทาง google forms

admin it
2022-06-01 12:51:03

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

แจ้งน้องๆนักศึกษารหัส 62 (ภาคปกติ) ทุกท่าน

ขอให้น้องๆทำเรื่องขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ผ่านช่องทาง google forms) เพื่อขอเอกสารติดต่อหน่วยงานได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 

รายละเอียดดังนี้

https://docs.google.com/.../1FAIpQLSd-0Q.../viewform...

http://www.it.sci.ssru.ac.th/th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หรือ ฝ่ายบริการการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 02-1601143-45 ต่อ 12-13

#ITSSRU