หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/กิจกรรมสาขาวิชา > รุ่นพี่ IT (รหัสสาขา2202)
รุ่นพี่ IT (รหัสสาขา2202)

admin it
2021-12-01 10:48:20

รุ่นพี่ IT

รหัสสาขา 2202

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 Portfolio

ผู้สมัครที่สนใจสามารถสมัครได้ที่

????https://admission.ssru.ac.th/login

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 7 มกราคม 2565 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://cts.ssru.ac.th/File/IS/Announce/Files/qd5kacdi.pdf

#TCAS65 #ITSSRU #ไอทีสวนสุนันทา