หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/กิจกรรมสาขาวิชา > รับสมัคร (รอบที่ 2 Quota)
รับสมัคร (รอบที่ 2 Quota)

admin it
2022-03-08 14:00:59

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ระบบโควตา ประเภทความสามารถทางวิชาการ/ประเภทความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2 Quota)

รหัสหลักสูตร 2202 

สมัครได้ที่ https://admission.ssru.ac.th/login

เพิ่มเติม https://cts.ssru.ac.th/File/IS/Announce/Files/m4eeq1jq.pdf

#ITSSRU #ไอทีสวนสุนันทา #SSRU #SCI