หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/กิจกรรมสาขาวิชา > รุ่นพี่ IT (รหัสหลักสูตร2202)
รุ่นพี่ IT (รหัสหลักสูตร2202)

admin it
2021-12-02 12:10:02❤️❤️รุ่นพี่ IT SSRU❤️❤️

#รหัสสาขา 2202

????สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี???? 

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ (ภาคปกติ) ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 Portfolio

#ในปัจจุบันโลกเรามีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและต้องอาศัยเทคโนโลยีด้านITใหม่ๆมาช่วยสนับสนุนงานด้านต่างๆ รวมถึงมีความต้องการบุคลากรด้านITที่มีความเชี่ยวชาญงานในสายอาชีพนี้มาช่วยสนับสนุนในองค์กร จึงทำให้สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีบทบาทที่สำคัญในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน 

............จึงขอเชิญชวนน้องๆเข้ามาสมัครเรียนสาขา IT กันเยอะๆนะจ้า.............

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

สามารถสมัครได้ที่

????https://admission.ssru.ac.th/login

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 7 มกราคม 2565 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://cts.ssru.ac.th/File/IS/Announce/Files/qd5kacdi.pdf

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-160-1143-45 ต่อ 12-15

#TCAS65 #ITSSRU #ไอทีสวนสุนันทา