หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/กิจกรรมสาขาวิชา > สาขาITจบแล้วทำงานอะไร?
สาขาITจบแล้วทำงานอะไร?

admin it
2021-11-09 09:27:21


สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสน้ทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1 Portfolio) ผู้สมัครที่สนใจสามารถสมัครได้ที่

https://admission.ssru.ac.th/login

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 7 มกราคม 2565 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://cts.ssru.ac.th/File/IS/Announce/Files/qd5kacdi.pdf

#รหัสสาขาวิชา2202

#portfolio