หน้าหลัก > ข่าว > ผลงานนักศึกษา > นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวัลพิเศษจากการแข่งขัน ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวัลพิเศษจากการแข่งขัน ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

admin it
2023-07-21 23:06:47


นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวัลพิเศษจากการแข่งขัน 

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

   เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2566 นางสาวบัณฑิตา อาทร นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับรางวัลผลงานพิเศษ 2 จากการประกวดตราสัญลักษณ์ จากการแข่งขันประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่