หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/กิจกรรมสาขาวิชา > ประชาสัมพันธ์โครงการกิจกรรมสาขาวิชาฯ
ประชาสัมพันธ์โครงการกิจกรรมสาขาวิชาฯ

admin it
2022-03-14 14:58:57


แบบฟอร์มลงทะเบียนอบรมโครงการฯ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2565

ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมสาขาฯ 

แจ้งน้องๆ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 (ภาคปกติ) ทุกท่าน

ขอให้น้องๆ ลงทะเบียนอบรมจำนวน 2 โครงการ รายละเอียดดังนี้

โดยการเข้าร่วมอบรมโครงการเป็นคะแนนวิชาเตรียมฝึกฯ

ขอให้นักศึกษาลงชื่ออบรมทั้ง 2 โครงการ นะคะ  

1. โครงการแอนิเมชั่น กำหนดการอบรม วันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 2-3, 9-10 เมษายน 2565 เวลา 09.00-16.00 น.

2. โครงการพัฒนาอบรมแอปพลิเคชันแบบออนไลน์ กำหนดการอบรม วันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 16-17. 23-24 เมษายน 2565 เวลา 09.00-16.00 น.

สามารถลงทะเบียนใน google form นี้จ้า https://forms.gle/1HcePd98EmGEoq7M8