หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บคุลากร > คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น

admin it
2024-03-18 12:43:44

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันที่ 15 มี.ค. 2567