หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/กิจกรรมสาขาวิชา > กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

admin it
2021-07-15 10:08:21


สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดยอาจารย์ชัชพล ชอบวิทยาคุณ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศมาขึ้น และแนะนำอาจารย์ประจำสาขาวิชา ช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ตลอดจนการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยและการเรียนการสอน