หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/กิจกรรมสาขาวิชา > โครงการอบรมพัฒนาแอปพลิเคชันแบบออนไลน์
โครงการอบรมพัฒนาแอปพลิเคชันแบบออนไลน์

admin it
2021-07-15 10:23:44

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมการพัฒนาแอปพลิเคชันแบบออนไลน์

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมการพัฒนาแอปพลิเคชันแบบออนไลน์ ให้แก่นักศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศในการเตรียมความพร้อมสู่การฝึกประสบการณ์วิชาชีพต่อไป