หน้าหลัก > ข่าว > ผลงานนักศึกษา > ประกาศจาก กยศ. ให้นักศึกษาที่มีความประสงค์ ที่จะกู้ยืม กยศ. ปี 2564
ประกาศจาก กยศ. ให้นักศึกษาที่มีความประสงค์ ที่จะกู้ยืม กยศ. ปี 2564

admin it
2021-11-18 10:42:37

 ประกาศจาก กยศ. ให้นักศึกษาที่มีความประสงค์

ที่จะกู้ยืม กยศ. ปี 2564 แต่ยังไม่ได้ยื่นขอกู้ยืมในระบบ

ขอให้เข้าไปยื่นขอกู้ในระบบภายในวันที่

-------------

15-16 พ.ย.64 นี้ เท่านั้น

ย้ำอีกครั้ง 15-16 พ.ย.64 นี้ เท่านั้น

-------------

และขอให้นักศึกษาติดตามประกาศ

การส่งเอกสารในเพจของ กยศ. อย่างใกล้ชิด

ติดต่อ กยศ. https://www.facebook.com/SSRU80

02-160-1354 หรือ 1528

-------------

http://sdd.ssru.ac.th

https://twitter.com/sddssru

http://ssru.ac.th

#sddssru

#ssru

#สวนสุนันทา

#กองพัฒน์สวนสุนันทา 

ดูน้อยลง