หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/กิจกรรมสาขาวิชา > Portfolio รอบ1 ปีการศึกษา 2565
Portfolio รอบ1 ปีการศึกษา 2565

admin it
2021-11-19 15:26:13

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 Portfolio

ผู้สมัครที่สนใจสามารถสมัครได้ที่

https://admission.ssru.ac.th/login

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 7 มกราคม 2565 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://cts.ssru.ac.th/File/IS/Announce/Files/qd5kacdi.pdf

#TCAS65 #ITSSRU #ไอทีสวนสุนันทา