หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/กิจกรรมสาขาวิชา > Admission3
Admission3

admin it
2022-04-21 09:47:38


????????สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 ????????

รหัสหลักสูตร 2202 #ITSSRU 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

???? รอบที่ 3 Admission ????

สมัครเลย !!! ???? https://student.mytcas.com/ ????

สมัครได้ตั้งแต่ ????วันที่ 2 - 10 พฤษภาคม 2565????

???? www.it.ssru.ac.th

???? www.sci.ssru.ac.th

???? http://www.it.sci.ssru.ac.th/th/news/view/21042565

#Dek65 #Admission3 #ITSSRU #ไอทีสวนสุนันทา #SCI #SSRU