หน้าหลัก > ข่าว > ผลงานนักศึกษา > คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุนนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุนนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ

admin it
2023-07-21 23:06:57


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุนนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ

     ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ นายณัฐพล ไชยหนองบัว นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ นางสาวกรพินธุ์ โรจน์สุธี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้รับทุนนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ และมีโอกาสให้ไปนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุม The ICBTS International Academic Multidiscipline Research Conference Fukuoka 2023 ระหว่างวันที่ 6-10 มีนาคม 2566 ณ เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น