หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/กิจกรรมสาขาวิชา > สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

admin it
2021-11-24 15:43:23

คุณรู้จักสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศไหม (IT) ???? 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ (ภาคปกติ) ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 Portfolio

#ในปัจจุบันโลกเรามีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและต้องอาศัยเทคโนโลยีด้านITใหม่ๆมาช่วยสนับสนุนงานด้านต่างๆ รวมถึงมีความต้องการบุคลากรด้านITที่มีความเชี่ยวชาญงานในสายอาชีพนี้มาช่วยสนับสนุนในองค์กร

จึงทำให้สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีบทบาทสำคัญ 

............เชิญชวนน้องๆมาสมัครเรียนสาขา IT กันจ้า...............

สามารถสมัครได้ที่

????https://admission.ssru.ac.th/login

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 7 มกราคม 2565 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://cts.ssru.ac.th/File/IS/Announce/Files/qd5kacdi.pdf

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-160-1143-45 ต่อ 12-15

#TCAS65 #ITSSRU #ไอทีสวนสุนันทา