หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/กิจกรรมสาขาวิชา > ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์รอบ portfolio ประจำการศึกษา 2565
ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์รอบ portfolio ประจำการศึกษา 2565

admin it
2022-03-14 15:00:12


????เก็บภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์มาฝากจ้า????

วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดำเนินการจัดสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2565 นำโดย อาจารย์ชัชพล ชอบวิทยาคุณ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ดุลยวิทย์ ปรางชุมพล อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นอาจารย์ผู้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ในวันนี้

-------------------------------------------------------------------------

แนะนำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

รหัสรับสมัคร หลักสูตร 2202

#เรียน3ปีครึ่ง

#ไม่มีเรียนฟิสิกส์เคมีชีววิทยา

#จบมามีงานรองรับทั้งภาครัฐและเอกชน

#สายงานITมีหลากหลายและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน

#เงินเดือนสูง

#ITSSRU

สามารถสมัครได้ที่

????https://admission.ssru.ac.th/login

????http://www.it.sci.ssru.ac.th

#ไอทีสวนสุนันทา #ITSSRU #SSRU