หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/กิจกรรมสาขาวิชา > แบบฟอร์มลงทะเบียนอบรมโครงการฯ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ2565
แบบฟอร์มลงทะเบียนอบรมโครงการฯ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ2565

admin it
2022-03-25 11:58:14

ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมสาขาฯ 

แจ้งน้องๆ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 (ภาคปกติ) ทุกท่านที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนอบรม

ขอให้น้องๆ ลงทะเบียนอบรมจำนวน 2 โครงการ รายละเอียดดังนี้

????????แบบฟอร์มลงทะเบียนอบรมโครงการฯ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2565

โดยการเข้าร่วมอบรมโครงการเป็นคะแนนวิชาเตรียมฝึกฯ

ขอให้นักศึกษาลงชื่ออบรมทั้ง 2 โครงการ นะคะ  

1. โครงการแอนิเมชั่น กำหนดการอบรม วันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 2-3, 9-10 เมษายน 2565 เวลา 09.00-16.00 น.

2. โครงการพัฒนาอบรมแอปพลิเคชันแบบออนไลน์ กำหนดการอบรม วันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 16-17. 23-24 เมษายน 2565 เวลา 09.00-16.00 น.

สามารถลงทะเบียนใน google form นี้จ้า https://forms.gle/1HcePd98EmGEoq7M8

#www.it.ssru.ac.th

http://www.it.sci.ssru.ac.th/

#ITSSRU #DEK65