หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/กิจกรรมสาขาวิชา > ยืนยันในระบบ TCAS
ยืนยันในระบบ TCAS

admin it
2022-03-08 14:01:58

น้อง ๆ นักเรียนที่ทำการสมัครเรียนต่อระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 Portfolio ประจำปี 2565 ให้ดำเนินการลงทะเบียนในระบบ TCAS

เนื่องจากผู้สมัครจะต้องมี Username & Password เพื่อ Login เข้าระบบ ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ในกรณีที่ผ่านการสอบคัดเลือกแล้ว

……………………….…………….…………….…………….…………….…………….……

ผู้สมัครสอบคัดเลือก (รอบที่ 1 Portfolio) ประจำปี 2565

ต้องดำเนินการลงทะเบียนในระบบ TCAS ที่ https://student.mytcas.com/th

ภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2564 – 4 กุมภาพันธ์ 2565

กรณีที่ไม่ดำเนินการ ผู้สมัครจะไม่มี Username & Password เพื่อ Login เข้าระบบ ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา (กรณีผ่านการสอบคัดเลือก)

#สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 021601380

#คู่มือการลงทะเบียนในระบบ TCAS65 https://cts.ssru.ac.th/File/IS/Announce/Files/pxujt3ko.pdf????