หน้าหลัก > ข่าว > ผลงานนักศึกษา > แจ้งนักศึกษาในรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
แจ้งนักศึกษาในรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

admin it
2021-10-18 14:57:34

ประชาสัมพันธ์

แจ้งนักศึกษาในรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

สามารถกรอกข้อมูลเพื่อขอหนังสือหรือเอกสารเกี่ยวกับวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้นะคะ

https://docs.google.com/.../1FAIpQLSd-0Q.../viewform...

✅✅✅

แบบคำร้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา

คำชี้แจง

1. การขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา สามารถดำเนินการขอได้ 1 สถานประกอบการ/ครั้ง 

2. สามารถยื่นคำร้องใหม่ได้ต่อเมื่อสถานประกอบการก่อนหน้าปฏิเสธการเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา

3. คณะฯ จะดำเนินการจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องตามคำร้องให้ทางอีเมลมหาวิทยาลัยของผู้ยื่นคำร้องเท่านั้น

4. สามารถตรวจสอบหนังสือได้จากอีเมลมหาวิทยาลัยที่ได้ลงทะเบียนไว้ 3 วัน ทำการ