หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/กิจกรรมสาขาวิชา > รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565

admin it
2021-10-18 15:18:38

#มาเป็นครอบครัวเดียวกันITสวนสุนันทา
#รหัสสาขาวิชา2202
#portfolio

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสน้ทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1 Portfolio) ผู้สมัครที่สนใจสามารถสมัครได้ที่
https://admission.ssru.ac.th/login
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 7 มกราคม 2565 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://cts.ssru.ac.th/File/IS/Announce/Files/qd5kacdi.pdf

#itssru #ไอทีสวนนัน