หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > เอกสารคู่มือนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เอกสารคู่มือนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

admin it
2021-10-14 12:07:32

แจ้งน้องๆนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สามารถดาวน์โหลดคู่มือ และเอกสารต่างๆ ได้ที่นี้นะค่ะ

https://drive.google.com/.../129RoQXP4jv08Sx8ZG3rumK...