Home > News > student work
student work

Network
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ หลักสูตรเทคนิคการเชื่อมต่อแล ...
2022-03-25 10:47:55
Cyber Security
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ หลักสูตรทักษะความปลอดภัยทางค ...
2022-03-25 10:45:51
Program R
...
2022-03-25 10:42:41
it
...
2022-03-08 14:08:35
Animation
ตัวแทนนักศึกษาไอที สวนสุนันทาที่เข้าร่วมการแข่งขันพัฒนาเกมส์ Bangkok Game Dev by Global Game Jam 201 ...
2018-08-21 16:30:50
Current News