หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา
ข่าวนักศึกษา

อบรมหลักสูตรเทคนิคการเชื่อมต่อและการทดสอบระบบเครือข่ายไร้สาย
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ หลักสูตรเทคนิคการเชื่อมต่อแล ...
2022-03-25 10:47:55
อบรมหลักสูตรทักษะความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ หลักสูตรทักษะความปลอดภัยทางค ...
2022-03-25 10:45:51
อบรมโปรแกรม R เบื้องต้น
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จัดโครงการส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสน ...
2022-03-25 10:42:41
การส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ประชาสัมพันธ์เรื่องการส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  reg.ss ...
2022-03-08 14:08:35
ประกาศจาก กยศ. ให้นักศึกษาที่มีความประสงค์ ที่จะกู้ยืม กยศ. ปี 2564
 ประกาศจาก กยศ. ให้นักศึกษาที่มีความประสงค์ที่จะกู้ยืม กยศ. ปี 2564 แต่ยังไม่ได้ยื่นขอกู้ยืมในร ...
2021-11-18 10:42:37
แจ้งนักศึกษาในรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ประชาสัมพันธ์แจ้งนักศึกษาในรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสามารถกรอกข้อมูลเพื่อขอหนังสือหรือเอกสารเกี่ยว ...
2021-10-18 14:57:34
รับนักศึกษา 2565
#มาเป็นครอบครัวเดียวกันITสวนสุนันทา#รหัสสาขาวิชา2202#portfolioสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสน้ทศ มหาวิทยาลัยร ...
2021-10-18 14:52:39
เอกสารคู่มือนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
แจ้งน้องๆนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สามารถดาวน์โหลดคู่มือ และเอกสารต่างๆ ได้ที่นี้นะค่ะhttps://dri ...
2021-10-14 12:07:32
โครงการอบรมพัฒนาแอนิเมชัน
ตัวแทนนักศึกษาไอที สวนสุนันทาที่เข้าร่วมการแข่งขันพัฒนาเกมส์ Bangkok Game Dev by Global Game Jam 201 ...
2018-08-21 16:30:50
ข่าวปัจจุบัน