หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/กิจกรรมสาขาวิชา
โครงการ/กิจกรรมสาขาวิชา

TOP10 (IT) มหาวิทยาลัยราชภัฎ ปี 2021 #มาเป็นครอบครัวITสวนสุนันทา❤️❤️
TOP10 (IT) มหาวิทยาลัยราชภัฎ ปี 2021 #มาเป็นครอบครัวITสวนสุนันทาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเปิดรั ...
2022-03-29 09:25:09
แบบฟอร์มลงทะเบียนอบรมโครงการฯ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ2565
ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมสาขาฯ แจ้งน้องๆ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 (ภาคปกติ) ทุกท่านที่ยังไม่ได้ลงทะเบีย ...
2022-03-25 11:58:14
นับถอยหลังรอบ Quata
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเปิดรับสมัครรอบ 2 Quota  #รหัสหลักสูตร2202 (ประเภทความสามารถทางวิ ...
2022-03-25 10:36:49
รอบ 2 โควต้า
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเปิดรับสมัครรอบ 2 Quota  #รหัสหลักสูตร2202 (ประเภทความสามารถทางวิ ...
2022-03-25 10:35:12
ประชาสัมพันธ์โครงการกิจกรรมสาขาวิชาฯ
แบบฟอร์มลงทะเบียนอบรมโครงการฯ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2565ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมสาขาฯ แจ้ ...
2022-03-14 14:58:57
รับสมัคร (รอบที่ 2 Quota)
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ระบบโควตา ประเภทความ ...
2022-03-08 14:00:59
ยืนยันในระบบ TCAS
น้อง ๆ นักเรียนที่ทำการสมัครเรียนต่อระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 Portfolio ประจำปี 2565 ให้ดำเนินการลงทะเ ...
2022-03-08 14:01:58
ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์รอบ portfolio ประจำการศึกษา 2565
เก็บภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์มาฝากจ้าวันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศ ...
2022-03-14 15:00:12
it ssru
...
2022-01-13 15:47:37
ข่าวปัจจุบัน